Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Går inn for å løyve 4 millionar til Alnes Fyr besøkssenter og kulturbygg

Fylkesrådmannen går i framlegg til Økonomiplan 2014-2017 inn for å løyve Alnes Fyr besøkssenter og kulturbygg eit eingongstilskot på 4 millionar. Tilskotet går til Giske kommune som står som byggherre og eigar.

Les meir

Ny felles nettprofil for folkebiblioteka

Tysdag 5. november går 33 folkebibliotek i Møre og Romsdal inn i ein ny digital kvardag, og blir tilgjengelege for publikum på ein heilt ny måte - nye og funksjonelle nettsider med ein felles profil initiert av fylkesbiblioteket blir lansert.

Les meir

Heidi-Iren Wedlog Olsen tilsett som fylkeskultursjef

Fylkesutvalet vedtok i dag å tilsetje Heidi-Iren Wedlog Olsen (41) som ny fylkeskultursjef.  

Les meir

Fylkeskulturprisen 2013

Fylkeskulturprisen kan gis til einskildpersonar eller organisasjonar som har gjort ein kulturinnsats utanom det vanlege i Møre og Romsdal.

Les meir

Midtnorsk Musikkmesse - 3M i Molde 17. - 18.11

Midtnorsk Musikkmesse – 3M vert arrangert for første gong i Møre og Romsdal på Plassen i Molde 17.-18. november.

Les meir

Erfaringssamling for Opplevelseskortet 18.oktober 2013

Alle kommunar, NAV-kontor og brukerstader blir innkalla til erfarings-/evauleringssamling fredag 18.oktober 2013.

Les meir

Lyser ut midlar til kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i desse dagar ut midlar til utvikling av dei kreative næringane. –Næringa treng nettverk og møteplassar samt meir kunnskap om forretningsdrift, seier rådigvar i Møre og Romsdal fylkeskommune, Carina Stokke.

Les meir

Kultur- og folkehelseutvalet i møte

I dag, 11. september, er kultur- og folkehelseutvalet samla til møte på Sekken. Der skal dei mellom anna besøke bokbåten Epos.

Les meir

Kunstnarstipend 2013

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser årleg ut eit kunstnarstipend. Stipendordninga gjeld alle kunstuttrykk. Søknadsfrist er 15.09.13. 

Les meir

Bokbåten Epos 50 år

Bokbåten Epos, som har reist rundt på Vestlandet i all slags ver, representerer noko unikt i norsk og internasjonal bibliotekhistorie.  Den er ein godt innarbeidd institusjon på kysten, og ei teneste som har utvikla seg i eit viktig vestlandssamarbeid i takt med skiftande tider og utviklingstrekk i samfunnet. No skal Epos ut på jubileumsturné.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.