Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Møte i Kultur-og folkehelseutvalet 4.juni

3.juni reiser Kultur- og folkehelseutvalet til Geiranger for å halde politisk møte.Behandling av sakene vil skje onsdag 4.juni. Tema for møtet er verdiskaping med utgangspunkt i natur, kultur og kreative næringar.

Les meir

3,8 millionar til friluftslivsformål

Møre og Romsdal fylkeskommune har i vår fordelt meir enn 3,8 millionar til ulike formål innanfor friluftsliv. Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar.

Les meir

Møte i Kultur-og folkehelseutvalet 7.mai

Den kulturelle spaserstokken, Folkemusikk- og folkedansarven i Møre og Romsdal og fylkeskommunen si rolle og Årsrapport 2013 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal, er mellom anna sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Utlysing av midlar til Den kulturelle spaserstokken

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til Den kulturelle spaserstokken for 2015.

Les meir

Auke i spelemidlar til Møre og Romsdal

Hovudfordelinga av spelemidlar gjekk i statsråd 11. april. Til fordeling til idrettsanlegg ut i kommunane, fekk Møre og Romsdal 57 902 000 kroner. Dette er ei auke frå 2013 på 10 millionar.

Les meir

Med 1000 turar i lomma

Etter fleire år med målretta arbeid, er eit stort utval av turforslag frå heile Møre og Romsdal, samla på ein stad. – Vi kan no vise til over 1000 turskildringar på nettstaden morotur.no. Her finn du turar med ulike nivå, som passar både store og små, seier Petter Jenset i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet 7. april

Støtte til utvikling av anlegg ved Skaret Skisenter, er ei av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Ny nettstad om 1814

Gjennom den nye nettstaden www.1814mrfylke.no vil publikum bli kjende med 1814-hendingane i eit regionalt perspektiv i Møre og Romsdal. Folkeopplysning og kommunikasjon står i hovudfokus.

Les meir

Ungdommens kulturmønstring 2014

Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal musikkråd arrangerer kommande helg Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med Eide kommune.

Les meir

Filmar frå Kulturtorget

Kulturavdelinga arrangerte Kulturtorg 29.-31.januar. Her får du eit tilbakeblikk gjennom lyd og bilde.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.