Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdselsutvalet

 

Kristin M. Sørheim, leiar (SP)

Jack N. Sæther, nestleiar (AP)

Lilly Gunn Nyheim (AP)

Iver Nordseth (V)

Elisabeth Jørgenvåg (NML)

Bjarne Kvalsvik (UVS)

Knut Støbakk (KRF)

Frank Sve (FRP)

Cine Finstad Austnes (FRP)

Charles Tøsse (H)

Heidi Nakken (H)

 

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Samferdselsutvalet

Samferdselutvalet har ansvar for saker innan generell samferdselspolitikk, fylkesvegar, transportsystem og kollektivtrafikk. Utvalet skal følgje opp fylkesplanens handlingsprogram for samferdsel og forvalte fylkeskommunens regionale utviklingsrolle, samt følgje opp Nasjonal transportplan, regionale delplanar og strategiar. Viktige oppgåver er mellom anna drift og vedlikehald av fylkesvegar, utvikling av infrastruktur, eit godt kollektivtilbod – buss, ferje og hurtigbåt, skoleskyss, transportløyver og TT-tenesta.

Snarvegar

Dokument

Reglement samferdselsutvalet
PDF-dokument - 16,42 kB