Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Regional- og næringsutvalet

Regional- og næringsutvalet

Runar Vestheim, leiar (uavh.)

Hanne Notøy, nestleiar (AP)

Erik Kursetgjerde (AP)

Ingunn Golmen (SP)

Jan Ove Tryggestad (SP)

Yvonne Wold (SV)

Geir A. Stenseth (FRP)

Margareth Hoff Berg (uavh.)

Arild J. Iversen (Krf)

Toril Røsand (H)

Bjørn Sandnes (H)

 

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Regional- og næringsutvalet

Regional- og næringsutvalet har ansvar for oppgåver knytt til prosessar rundt den regionale utviklingsrolla innan næring, nyskaping og miljøpolitikk. Utvalet skal følgje opp fylkesplanens handlingsprogram for verdiskaping, følgje opp regionale delplanar og strategiar, samt forvalte fylkeskommunens regionale utviklingsrolle. Viktige oppgåver er mellom anna å arbeide for at næringsliv, kommunar, høgskular/ forskingsmiljø og andre aktørar skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.

Snarvegar

Dokument