Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Rådet for likestilling av funksjonshemma

Rådet for likestilling av funksjonshemma

 

Brukarrepresentantar Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO):

     

Asbjørn Gausdal

 

Kari Wiik

     

Brukarrepresentant Norges Handicapforbund Møre og Romsdal (SAFO):

     

Leif Elde

Nestleiar av rådet for likestilling av funksjonhemma

   
     
     

Frå fylkestinget:

     

Bjarne Kvalsvik (UVS)

 

Per Vidar Kjølmoen (AP)

     

Monica Molvær (H)

Leiar av rådet for likestilling av funksjonhemma
 

Cine Finstad Austnes (FRP)

     
     

Frå Kommunenes Sentralforbund (KS):

 

Sidsel Rykhus (AP)

 

Frå NAV Møre og Romsdal:

 

Erik Husby

 

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Rådet for likestilling av funksjonshemma

Rådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale organ, fylkesmannen og kommunane i saker som vedkjem menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet er samansett av tre brukarrepresentantar og fire politikarar frå fylkestinget. Rådet har og med ein representant frå kommunane oppnemnt av KS.

Snarvegar