Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Plannemnd for samferdselsutbygging

Plannemnd for samferdselsutbygging

 

Frank Sve, leiar (FRP)

Kristin Marie Sørheim, nestleiar (SP)

Iver Nordseth (V)

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Plannemnd for samferdselsutbygging

Plannemda er eit rådgjevande utval og skal bistå samferdseslutvalet i oppfølging av plan- og prosjektarbeid.

Plannemda skal delta i planlegging og oppfølging av særleg dei store fylkesvegprosjekta. For kvart prosjekt gjeld dette t.d kommunedelplan, reguleringsplan, vegstandard, trasear, finansiering og framdriftsplan. Nemda skal haldast orientert om framdrifta av prosjekta, og skal kome med råd om tiltak i samband med evt. budsjettavvik.

Snarvegar

Dokument