Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Plannemnd for byggjeprosjekt

Plannemnd for byggjeprosjekt

 

Charles Tøsse, leiar (H)

Knut Støbakk

Knut Støbakk, nestleiar

Bjarne Sorfold Elde (Ap)

Kontaktpersonar

Per Olaf Skuseth Brækkan Per Olaf Skuseth Brækkan
Bygg- og eigedomssjef
71 28 02 27 /
Mob. 920 82 368
Send e-post

Plannemnd for byggeprosjekt

Plannemnda er fylkeskommunen sitt politiske styringsorgan for programmering, planlegging og gjennomføring av større byggjeprosjekt i samsvar med regelverket for saksgangen i fylkeskommunale byggjeprosjekt.

Snarvegar

Dokument