Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Likestillingsprisen

Likestillingsprisen kan delast ut til enkeltpersonar, grupper, organisasjonar, skolar/skoleklassar, bedrifter, institusjonar, kommunar eller andre som har gjort ein særleg god innsats for likestillingsarbeidet i fylket.

Møre og Romsdal fylkeskommune deler kvart år ut ein pris til ein person eller instans som har utmerka seg positivt i arbeidet med å fremje:

 • likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og språkval, nynorsk/bokmål.
 • likestilling mellom kvinner og menn.
 • likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten.
 • likestilling mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemma.

Har du eit forslag? 

Send ditt grunngjevne forslag innan 14. august 2019.

Elektronisk skjema skal nyttast. Fristen for å sende forslag er gått ut. 

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post

Kven har vunne før?

 • 2018: Ørsta/Volda Pride
 • 2017: Torunn Haldorsen
 • 2015: Gunvor Ulstein
 • 2014: Jens Terje Johnsen
 • 2013: NHO Møre og Romsdal - prosjekt Global Future
 • 2012: Bergljot Hjorthol
 • 2011: Herøyløftet
 • 2010: Christina Westrum Pedersen
 • 2009: Gudny Fagerhol
 • 2008: Oasen Kreative Senter i Kristiansund
 • 2007: Norsk Fjellfestival i Rauma
 • 2006: Øystein Lied og Jostein Bjørndal (Merkesteinane)
 • 2005: Mons Sandnes