Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagskolestyret

Profilbilde av Bjarne Storfold Elde

Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar

Toril Røsand (H)

Toril Røsand (H)

Portrettbilde av Jan Thormodsæter

Jan Thormodsæter

Portrettbilde av Elin Ous

Elin Ous (leiar)

Portrettbilde av Kari Hoset Ansnes

Kari Hoset Ansnes

Portrettbilde av Tron Kjønnø

Tron Kjønnø

   

Wivi-Ann Digernes

(representant frå næringslivet)

Jofrid Klæboe

(Tilsettrepresentant)

   

Martine Lynge

(Studentrepresentant

 

  

 

  

Kontaktpersonar

Kariann D. Flovikholm Kariann D. Flovikholm
Ass. fylkesutdanningssjef
71 28 03 80 /
Mob. 901 84 384
Send e-post
Inger Lise Trønningsdal Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 /
Mob. 900 52 902
Send e-post

Fagskolestyret

Fagskolestyret er det øvste organet for fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret har ansvaret for å drifte og utvikle fagskoletilbodet i samsvar med føremålet for fagskolen.

Styret har ansvaret for at opplæringa ved studiestadene til fagskolen er i samsvar med lover og forskrifter som gjeld for verksemda, og at tilbodet er i samsvar med godkjenninga frå NOKUT.

Styret har ansvaret for det fysiske og psykiske arbeids – og læringsmiljøet til tilsette og studentar.

Fagskolestyret har 9 medlemar med røysterett med personlege varamedlemar. Styret skal ha slik samansetjing: leiar i utdanningsutvalet, ein representant frå regional – og næringsutvalet, leiar og nestleiar i yrkesopplæringsnemda, tre representantar frå næringslivet oppnemd av yrkesopplæringsnemda, en studentrepresentant og ein tilsettrepresentant.

Dokument

Vedtekter for fagskolestyret
PDF-dokument - 165,91 kB