Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møte i fylkesutvalet etter sommaren har starta opp. Møte starta med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møtet etter sommaren startar med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy. Orienteringa er:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Fylkesordføraren: Ikkje legg ned lånekassen sitt kontor i Ørsta

I ein uttale til styret i Lånekassen i dag, oppmodar fylkesordførar Jon Aasen Lånekassen om å behalde kontoret sitt i Ørsta.

Les meir

Ein siger for ferjefylka

I går vart det kjent at Konkurransetilsynet ikkje godkjenner salet av Fjord 1 – aksjane til Torghatten.   – Som fylkesordførar i ei eit av dei største ferjefylka er eg veldig glad for denne avgjerda. Det vil hindre monopolisering og oppretthalde ein viss konkurranse i ferjemarknaden, seier Jon Aasen.

Les meir

Ungdomspanelet oppmodar: Engasjer deg i årets TV-aksjon

TV-aksjonen blir arrangert kvar søndag i oktober, og første gong var i 1974. Sidan den gong har det norske folk samla inn heile sju milliardar kroner til menneske som treng livsviktig hjelp. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Det siste møte i fylkesutvalet før sommaren har no starta opp.Framlegg til høyring for Fylkesplan for Møre og Romsdal  2017-2020, Disponering av midlar frå høgskulefondet og innspel til stortingsmeldinga "Bærekraftige byer og sterke distrikter" er mellom sakene utvalet skal behandle. I tllegg til behandling av saker etter saklista vert det halde tre orienteringar.

Les meir

Kva gjer deg unik?

Dette var tema for den første festivalen #UNGiMR, som vart arrangert fredag 17. juni av ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Les meir

Møte i fylkesutvalet 13. juni

I samband med fylkestinget er det møte i fylkesutvalet. Utbetring av fv658 Godøytunnelen og Høyring – Grunnlagsdokument Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 er sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Fylkesordførar Jon Aasen sin tale til fylkestinget

Gode forsamling, fylkesting, administrasjon, presse og andre
Talen i år vil i stor grad vere prega av den tida vi lever i. Det har vel strengt tatt vore tema i alle talane. 

Les meir

Fylkesting 13.-14. juni

Økonomirapportering per 1. tertial, Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2017-2019, Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring 2015-2019 og investeringsplan for fylkeskommunale bygningar er mellom sakene fylkestinget skal behandle. Tingsamlinga går over to dagar og startar med fylkesordføraren sin tale til fylkestinget. 

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post