Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i fylkesutvalet 20.september

Økonomirapportering per 2. tertial 2016, grøn finansforvaltning og tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle på dag to av møtet. 

Les meir

Nytt kostnadsanslag for Nordøyvegen

Møre og Romsdal fylkeskommune har no motteke nytt kostnadsanslag for Nordøyvegen. Det er Statens vegvesen har gjort anslaget, som er basert på nye teikningar med mindre stigning i tunnelane.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 19. september

Felles cruisestrategi for Vestlandet, byggerekneskap for bygg K103 Molde videregående skole og utgreiing om fylkesmannsembeta sin framtidig struktur - høyringsinnspel, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle på dag ein av møtet. Møtet fortsett 20.september kl. 09.15.  

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 8. september

Psykisk helse og fråfall i vidaregåande opplæring, vurdering av effekten av å innlemme Møre og Romsdal i ein større region, og organisering og gjennomføring av hausteksamen 2016, er mellom sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 7. september

Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal - oppfølging av tilrådingar, skredsikringsbehov i Møre og Romsdal og utbetring fv 325 Nordsidevegen Surnadal, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i kultur-og folkehelseutvalet 7. september

Spelemidlar kulturbygg 2016, likestillingsarbeidet i Møre og Romsdal fylkeskommune og auke i eigendel for deltaking i Kultursekken, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. september er det møte i regional- og næringsutvalet. Midlar til omstilling i næringslivet, støtte til utviklingsprosjekt for den marine ingrediensindustrien og felles cruisestrategi for Vestlandet er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på kongeleg hagefest

I går arrangerte H.M Kong Harald og H.M Dronning Sonja fest i sin eigen «hage», Slottsparken, og ungdomspanelet i Møre og Romsdal var blant dei inviterte!

Les meir

Åtvarar oljeindustrien

På årets oljemesse i Stavanger åtvarar fylkesordførar Jon Aasen oljebransjen mot eit dårleg rykte. -Eg er bekymra for at kunnskapslaus kritikk og myter skal øydeleggje for rekrutteringa, seier Aasen.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 31. august

Orientering om finans- og gjeldsforvaltiniga, effektivisering av sentraladministrasjonen og drøfting av prosjektet drift og vedlikehald av skolebygg, er nokre av sakene som kontrollutvalet skal behandle. 

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post