Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Går inn for at Møre og Romsdal held fram som eigen region

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkestinget til å gå inn for at Møre og Romsdal skal halde fram som eigen region i høyringsuttalen til Stortinget.

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala 14. november

Måndag 16. november er det møte i alle fire hovudutvala. Alle skal behandle saka Økonomiplan 2017- 2020 med budsjett for 2017, i tillegg til andre saker. 

   
   
Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet

Økonomiplan 2017-2020 og støtte til Byen som regional motor og møbel- og interiørklynga Norwegian Rooms, er blant sakene som står på agendaen den 14. november.

Les meir

Fylkesrådmannen sitt framlegg til Økonomiplan 2017-2020

Store økonomiske utfordringar framover ligg til grunn for framlegget til Økonomiplan 2017-20, som fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik legg fram til politisk behandling.

Les meir

Ungdommens fylkesting har valt nytt ungdomspanel

På siste dag av ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund blei det nye ungdomspanelet for 2016 valt. Den nye leiaren er Norunn Brøste Kjersem frå Molde.

Les meir

Ungdommens fylkesting set ungdom og rus på dagsorden

Under dag to av ungdommens fylkesting (UFT) viste ungdommane eit stor engasjement rundt saka "ungdom og rus". Saka blei innleia av Håvard Bjørnerem frå ungdomspanelet og Siv Aksnes frå Rustenesta i Kristiansund. 

Les meir

Smøla er Årets ungdomskommune 2016

I år var tre kommunar nominert til «Årets ungdomskommune», Ålesund, Ulstein og Smøla. Det var Smøla kommune, representert av Elisabeth Margrete S. Gulla og Gunnhild Holm frå Smøla ungdomsråd som til slutt fekk prisen.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 2. november

Møtet startar med to orienteringar: Beredskap og krisehandtering og vedlikehaldsslepp på fylkesvegane. Den ordinære saksbehandlinga startar kl. 10.45

Les meir

Fekk ikkje inn forslag til likestillingsprisen 2016

Møre og Romsdal fylkeskommune ved kultur- og folkehelseutvalet, deler normalt ut likestillingsprisen kvart år. Sist veke gjorde kultur- og folkehelseutvalet vedtak om at prisen ikkje blir delt ut i 2016.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 31. oktober

Møte i fylkesutvalet har starta opp, og starta med ei orientering frå ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh om Ulstein fjernvarme. Etter orienteringa vert det behandling av saker, der mellom anna innspel både til havstrategi, og til den statlege politikken for idrettsanleggsutvikling, samt fire høyringssvar står på sakskartet.  

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post