Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Utdanningsutvalet har møte 22. mars

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post
Erik Brekken Erik Brekken
Fylkesutdanningssjef
71 28 03 70 /
Mob. 481 31 291
Send e-post

Utdanningsutvalet har møte 22. mars

Skoletilbod 2018- 2019, nasjonal ordning om fylkesvise mobbeombod og fornying av kunnskapsløftet, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Utdanningsutvalet 2015-2019

Utdanningsutvalet 2015 - 2019

Tid: torsdag 22. mars 2018, kl. 10.30
Stad: møterom 101, fylekshuset, Molde

Møtet startar med orienteringar:

  • Yrkesfagenes år v/Nina Skovly og Bjørnar Loe
  • Ny yrkesfagleg struktur v/Geir Løkhaug og Bjørnar Loe
  • Orientering om søkinga for skoleåret 2018-2019 v/Geir Løkhaug

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
UD-8/18 Fornying av kunnskapsløftet
UD-9/18 Tilbod som ikkje blir sett i gang 2018-2019
UD-10/18 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store motivasjonsvanskar i den ordinære skolen.
UD-11/18 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre
UD-12/18 Invitasjon til deltaking i nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombod
UD-13/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
RS-6/18 Brev frå Møre og Romsdal Lektorlag - Undervisningsevaluering
RS-7/18 Nye satsar for leige av lokale til undervisningsformål - justering frå den 01.01.2017
Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksdokument