Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i utdanningsutvalet 23. mars

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post
Erik Brekken Erik Brekken
Fylkesutdanningssjef
71 28 03 70 /
Mob. 481 31 291
Send e-post

Møte i utdanningsutvalet 23. mars

Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar, tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 og skolevalet 2017, er mellom sakene som utvalet skal behandle.

Utdanningsutvalet 2015-2019

Møtestart: 10:30

Møtestad: Romsdal videregående skole

Klokka 10.30 - 12.30 blir det orientering, omvising i nybygga til Romsdal vgs og lunsj. Etter lunsj blir det behandling av saker etter saklista.

Orienteringar:

- Orientering om søkinga for skoleåret 2017-2018 v/seksjonsleiar Geir Løkhaug
- Orientering om utviklingsplaner v/byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan

Saksnr Innhald
UD 8/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar
UD 9/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka
UD 10/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016
UD 11/17 Plassering av nytt tilbod - maritim skipselektriker
UD 12/17 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018
UD 13/17 Skolevalet 2017
UD 14/17 Vurdering - oppretting av eit tilbod til minoritetsspråklege elever ved Fræna vgs
UD 15/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn 1
UD 16/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
UD 17/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
UD 18/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020
   
RS 6/17 Orienteringssak til utdanningsutvalet om fråværsgrensa
RS 7/17 Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn
RS 8/17 Detaljbudsjett - utdanningsutvalet 2017

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg