Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i utdanningsutvalet 11. mai

Kontaktpersonar

Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post
Erik Brekken Erik Brekken
Fylkesutdanningssjef
71 28 03 70 /
Mob. 481 31 291
Send e-post

Møte i utdanningsutvalet 11. mai

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, ny vurdering av tilbod som ikkje blir satt i gang skoleåret 17/18 og ny vurdering av tilbod til vaksne  minoritetssprålege ved Fræna vgs, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Utdanningsutvalet 2015-2019

Tid: torsdag 11. mai kl. 10.30
Møtestad: Sunndal vidaregåande skole

Klokka 10.30 - 12.30 blir det orientering, omvising og lunsj. Kl. 12.30 blir det behandling av saker etter saklista.

Saker til behandling: 

UD 19/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021
UD 20/17 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18
UD 21/17 Ny vurdering av tilbod til vaksne minoritetssprålege ved Fræna vgs
UD 22/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole
UD 23/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram
UD 24/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar
UD 25/17 HMS for elevar 2017
UD 26/17 Lokal inntaksforskrift- toppidrettstilbodet
RS 9/17 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell   vurdering for skoleåret 2017/2018
RS 10/17 Skoleval
RS 11/17 Periode 2017 - 4 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet
RS 12/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 13/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg