Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Søknad om midlar til Entreprenørskapsløype III, prosjektet kongsnegl frå Noreg til Kina og Kystverket Midt-Noreg er tre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Vestnes og Rauma. 

Regional og næringsutvalet 2015

Tid: 8.-9. mai
Stad: Vestnes og Rauma, sjå møteinnkalling for detaljar

   
   

Program:

Måndag 8. mai 2017, Vestnes kommunehus

kl 10.30 : Orientering frå Vestnes kommune ved ordførar Geir Inge Lien og administrasjonssjef Tone Roaldsnes

kl 11.00: Orientering frå bedrifter

kl 12.15: Fønix næringshage, Vikebukt - Lunsj og orientering om næringshagen ved Bjørn Vegard Løvik

kl 14.00: Grande Trevare, Innfjorden - Orientering ved dagleg leiar Torbjørn Hjelden

kl 16.00: Møte i regional- og næringsutvalet, Romsdalshorn, Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

Tirsdag 9. mai 2017 - Romsdalshorn, Kulturhuset, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes

kl 08.30: Orientering frå Rauma kommune ved ordførar Lars Hustad og rådmann Oddbjørn Vassli

kl 10.00: Bedriftsbesøk Plasto, ved adm. direktør Lars Stenerud

Vandring i sentrum for å sjå og få informasjon om resultat av tettstadsutviklingsprosjekt

kl 12.00: Norsk Tindesenter, informasjon og omvising, ved styreleiar Fred Husøy og dagleg leiar Anita Burkley

Saker til behandling:
   
  Tittel
RN-30/17 Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018
RN-31/17 Kongsnegl frå Noreg til Kina - underutnytta ressurs med nye moglegheiter for norsk fiskeri
RN-32/17 Avsetting til pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal
RN-33/17 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019
RN-34/17 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
RN-35/17 Norsk Tindesenter - status som besøkssenter for nasjonalparkar. Støtteuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune
RN-36/17 Orientering - Resultat av Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri
RN-37/17 Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017
RN-38/17 Månadsmelding frå NAV mars og april 2017
RN-39/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 21. april 2017
Referatsaker:
   
Saksnr Tittel
RS-7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet
RS-8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS-9/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-04

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg