Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

Fordeling av regionale utviklingsmidlar, fordeling av tilskot til gründermobilisering og fleire tilskotssaker er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Regional og næringsutvalet 2015

Tid: 5. desember, kl. 10.30 (Behandling av sakene startar kl. 13.30)
Stad: Tine Meieriet Elnesvågen / Bryggjen i Bud, Fræna, sjå møteinnkalling for detaljar.

   
   

Program:

Oppmøte: Tine Meieriet Elnesvågen, Sjøvegen 4, Elnesvågen

kl. 10.30-11.00 Orientering frå Fræna kommune
kl. 11.00-11.45 Orientering frå Tine Meieriet Elnesvågen og eigarutvalgsmedlem i Tine
kl. 11.45 Avreise til Vikomar, Indre Harøyvegen 32, Bud
kl. 12.00-12.45 Presentasjon Vikomar og Romsdals Fisk
kl. 13.00-13.30 Lunsj på Bryggjen i Bud
kl. 13.30 Møte i regional- og næringsutvalet – Bryggjen i Bud

Saker til behandling:

RN 83/17 Orientering - Resultat av "Omstillingsprogram for petroleumsrelatert leverandørindustri"

RN 84/17 Søknad om tilskot til prosjekt «Økt forskning for økt kunnskap» - Implementering av ny velferdsteknologi i Orkide-kommunar

RN 85/17 Søknad om støtte til NCE-prosjekt

RN 86/17 Søknad om tilskot til offentleg uteareal ved Arena Ulstein

RN 87/17 Søknad om tilskot til omstilling og nyskaping i Hareid kommune

RN 88/17 Søknad om tilskot til Sunndal/Surnadal - samarbeid om næringsutvikling 2018-2021

RN 89/17 Søknad om tilskot til utvikling av "Nye Kom Trainee"

RN 90/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering hausten 2017

RN 91/17 Søknad - Fangst og omsetting av ferske rå reker frå Møre og Romsdal

RN 92/17 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018

RN 93/17 Orientering frå Aqua Nor 2017

RN 94/17 Forslag til møtestadar for regional- og næringsutvalet sine møte i 2018

RN 95/17 Månadsmelding frå NAV november 2017

RN 96/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. november 2017

RS 14/17 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-10

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg