Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020, fordeling av kommunale næringsfond 2017 og fordeling av hoppid.no-midlar er nokre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Volda. 

Regional og næringsutvalet 2015

Tid: Tysdag 14. mars kl. 10.30
Stad: Sunnmøre kulturnæringshage og Høgskolen i Volda

   
   

Program:

kl 10.30    Orientering om kulturnæringshagen, bedrifter i næringshagen, og planar om kunnskapspark, ved Martin Foldal

kl 11.15    Avreise til høgskulen

kl 11.30    Lunsj i kantina på høgskulen

kl 12.15    

  • Orientering om Volda kommune – utfordringar og samarbeid ved ordførar og rådmann.
  • Orientering om Høgskulen i Volda – nasjonal og regional rolle – nytt mediebygg, ved rektor Johan Roppen

kl 14.00  Møte i regional- og næringsutvalet (behandling av sakene tek til)

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
RN 11/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020  
RN 12/17 Nye retningsliner for kommunale næringsfond frå 2017  
RN 13/17 Fordeling av kommunale næringsfond 2017  
RN 14/17 Fordeling av hoppid.no midlar 2017  
RN 15/17 Søknad om tilskot til forprosjekt - etablering av soningssenter i Sunndal  
RN 16/17 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2017  
RN 17/17 Høyring av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem  
RN 18/17 Aqua Nor 2017 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RN 19/17 Nor-Fishing 2018 - Fellesstand for Møre og Romsdal  
RN 20/17 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2016  
RN 21/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg  
RN 22/17 Vurdering av klage på avslag - søknad om støtte til kurs for landbruksvikarar  
RN 23/17 Ny behandling av søknad om tilskot til   organisasjonsutvikling i Landbruk Nordvest SA.  
RN 24/17 NORSØK - rapport for bruk av tildelt støtte til   landbruksforsking i 2016  
RN 25/17 Statusrapportering   for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016  
RN 26/17 Delegering   av myndigheit til løyve av tilskot frå viltfondet  
RN 27/17 Månadsmelding frå NAV februar 2017  
RN 28/17 Fordeling   av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per   28. februar 2017  
RN 29/17 Fylkesprisen Årets Bedrift 2016
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
RS 5/17 Regjeringens havstrategi - Ny vekst - stolt historie  
RS 6/17 Detaljbudsjett 2017 - Regional- og næringsutvalet  

Her finn du fullstendig møteinnkalling med saksframlegg