Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i kontrollutvalet 22. mars

Kontaktpersonar

Anders Riise
Folkevalgt
Send e-post
Tor Harald Hustad Tor Harald Hustad
Kontrollsjef
Mob. 971 66 915
Send e-post

Møte i kontrollutvalet 22. mars

Tid: 10.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Orienteringar

  • Juridisk sjef Gudmund Lode vil gi ei orientering om «Styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement» i fylkeskommunen
  • I sak KO 16/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei orientering
  • I sak KO-17/17 vil økonomisjef Gunn Randi Seime og fylkeskasserar Rolf D. Arnesen orientere om hovudtala i årsrekneskapet 2016

Tidsplan

10:00: Orientering om styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement i fylkeskommunen
11:00: Saksbehandling
11:30: Lunsj
12:00: Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker
Møteslutt seinast kl 14:00

Saksnr Innhald
KO 12/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
KO 13/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
KO 14/17 Finans- og gjeldsforvaltninga - tilsyn 2016
KO 15/17 Rapport om utført revisjonsarbeid 2016
KO 16/17 Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2016
KO 17/17 Årsmelding og årsrekneskap - Kontrollutvalet sin uttale
KO 18/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
RS 10/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 11/17 Folkevaldopplæring