Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Oppfølging av vedtak i fylkestinget vedr. Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 – 2027 og Statusrapport og forslag til løyving i 2017 frå Høgskolefond er mellom sakene utvalet skal behandle. Møte startar med ei orientering frå «Brisk Kompetansesenter AS 2017 – attføringsbransjen i Møre og Romsdal mot 2020» v/dagleg leiar Frode Vestad, før det vert behandling av saker etter saklista.

Saker til behandling: 

U-99/17 T - 48/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 - 2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-100/17 Ungdommens spørjetime - ungdomspanelet
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-101/17 Høyring - endring i prisopplysningsforskrifta, maksimalprisforskrifta og yrkestransportforskrifta
Tilrådinga vedteken

U-102/17 Høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2017
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-103/17 K752 Fræna vgs - Marine fag - prosjektstatus oktober 2017  
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-104/17 Orientering om statsbudsjettet

Fullstendig møte innkalling og saksframlegg finn de her

Frå kl. 14.00-17.00 var det lagt opp til eit budsjettseminar for politikarane. Dette seminaret vart ved møtestart vedtatt utsatt til måndag 13. november, kl. 09.15.