Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 30. mai

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 30. mai

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Byggeprogram for K002 Sørsidebygget i Ålesund, investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar og anbodsutlysing Nordmørspakken  er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saker til behandling (vedtaka vert lagt ut fortløpande)

U 46/17  Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019 
Per Vidar Kjølmoen (Ap) kom med følgjande forslag: Tove Lise Torve (Ap) som fast medlem, og Torgeir Dahl (H) som varameldlem. Forslaget samrøystes vedteke.  

U 47/17  Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet 
Tilrådinga vedteke

U 48/17  Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 49/17  Økonomirapportering per 1. tertial 2017 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Det vart i tillegg samrøystes vedteke eit oversendingsforslag.

U 40/17  K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram (saka flytta frå 29. mai)
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 50/17  Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 51/17  Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027  
Saka vert utsett til neste møte i fylkesutvalet

U 52/17  Anbodsutlysing Nordmørspakken 
Det vart lagt fram nytt forslag til vedtak frå Iver Nordset (V) m/fleire. Ved votering, fall fylkesrådmannen si innstilling med tre stemmer. 

U 53/17  Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021
Saka vert utsett til neste møte i fylkesutvalet

U 54/17  Landbruksmelding for Møre og Romsdal 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 55/17  Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett
Tilrådinga vart samrøystes vedteke 

U 56/17  Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 57/17  Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 58/17  Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

 U 59/17  Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

U 60/17  Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde
Tilrådinga vart samrøystes vedteke

 Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg til møte 30. mai