Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 29. mai

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 29. mai

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. På første møtedag er byggeprogram for K002 Sørsidebygget i Ålesund og framlegg om å legge Regional delplan for museum 2017-2027 ut til høyring mellom saken utvalet skal behandle.

Frå kl. 13.00 og ut dagen vert det gruppemøte i dei ulike partia.

Saker til behandling (vedtaka vert lagt inn fortløpande)

U 37/17  T-4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for   2016 - oversendingsforslag frå Jan Steinar Engeli Johansen (FRP) og Frank Sve   (FRP) 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 38/17  Program for fylkestinget i Fosnavåg 12. - 13. juni 2017 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 39/17  K351 Haram vgs BT1 - byggeregnskap 
Saka er trekt
U 40/17  K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram 
Saka utsett til i morgon
U 41/17  Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 42/17  Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 43/17  Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering 
Det vart votert punktvis. Tilrådinga vedteke med endringar/tillegg
U 44/17  Regional  delplan for museum 2017-2027 - høyring 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 45/17  Høyring i transport- og kommunikasjonskomiteen om verksemda til Avinor AS 
Tilrådinga vedteke
RS 3/17  Høyringssvar  frå Møre og Romsdal fylkeskommune om regional struktur i Arbeids- og tenestelinja i NAV 
RS 4/17  Norddal kommune. Reguleringsplan for Syltemoa bre-elvavsetting. Oversending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling 
RS 5/17  Søknad til driftsstøtte til TV-aksjonen Møre og Romsdal 2017 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg til møte 29. mai

Tysdag 30. mai startar  møte kl. 09.30.
Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg til møte 30. mai