Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 29. januar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 29. januar

Årets første møte i fylkesutvalet har starta opp. Innspel til KS sin Strategikonferanse 2018, Sønad om støtte til sekretariat for Nordsjøkommisjonen og Aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter AS er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saksnr.: (vedtaka vert lagt ut fortløpande)

U-1/18 T-69/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - oversendingsforslag frå Per Vidar Kjølmoen (AP)
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-2/18 Strategikonferansen 2018 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-3/18 Høyring - Utkast til forskrift om kapasitetsauke for løyve til akvakultur med matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2017/2018
Tilrådinga vedteken med eit tillegg
U-4/18 Søknad om sekretariat for Nordsjøkommisjonen- førespurnad om støtte
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-5/18 Aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter AS
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-6/18 Marknads- og konkurransesituasjon ferjeanbod Paragraph Unntatt off

Referatsaker:
RS-1/18 Orientering om arbeidet med i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017