Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 28. august

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 28. august

Fylkesutvalet er i dag samla til første møte etter ferien. I tillegg til behandling av saker etter saklista, vil fylkesutvalet få ei orientering frå Statkraft Energi AS om «Vasskrafta si samfunnsnytte i lys av vilkårsrevisjonar og vassdirektiv».

Saker til behandling: 
U-75/17 Melding om bruk av fullmakt "feriefullmakt" til fylkesordførar og fylkesrådmann
Tilrådinga samrøystes vedteke  
U-76/17 Rehabilitering Godøytunnelen - Økonomi
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-77/17 Høring om endring ar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen,. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteke

Referatsaker:
RS-7/17 Innspel om nye oppgåver til ekspertutvalet

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg