Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 26. februar

Kontaktpersonar

Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 26. februar

Møte i fylkesutvalet har no starta opp. Statleg sikring av friluftsområde 2018 (tilråding), regional delplan for klima og energi og dei tre handlingsprogramma knytt til Fylkesplanen er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle. 

Fylkesutvalet: Iver Nordseth (V), Frank Sve (FrP), Kristin Sørgeim (Sp), Margareth Hoff Berg (FrP), Tove-Lise Torve (Ap), Gunn B. Gjerde (V), Jon Aasen (Ap), Knut Støbakk (KrF), Mette belden (uavh.), Torgeir Dahl (H), Eva V. Aurdal (Ap), Charles Tøsse (H) og Per Vidar Kjølmoen (Ap). 

Saker til behandling :

U-7/18 Oppstart av prosjektet "Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020"
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U-8/18 Statleg sikring av friluftsområde 2018 - Tilråding
Tilrådinga vart vedteken
U-9/18 Innføring av EU sin tredje energimarkedspakke i EØS - Uttale
Tilrådinga samrøystes vedteken. Tillegg fremma av Tove Lise Torve (Ap) m/fleire til uttalen vart vedteken
U-10/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken med eitt tillegg
U-11/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U-12/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U-13/18 Handlingsprogram kultur 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-14/18 Handlingsprogram samferdsel 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg
U-15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyslar og innføring av differensierte byggegrenser
Tilrådinga vedteken med ei endring
U-16/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring
Tilrådinga vart vedteken mot ei stemme
U-17/18 Høyring - grensejusteringar i Møre og Romsdal
Fylkesrådmannen sitt forslag til vedtak fall. Forslag frå Kristin Sørheim (SP) med fleire, vart vedtatt med åtte mot fire stemmer.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her