Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 25. - 26. september

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 25. - 26. september

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp.Økonomirapportering per 2. tertial og Regional delplan for museum 2017-2026, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle. 

   

Saker til behandling måndag 25. september

   
U-78/17 Program for fylkestinget 16. og 17. oktober 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-79/17 Behov for nytt fengsel i Møre og Romsdal - innspel til KVU om straffegjennomføring
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-80/17 Høyring - konsekvensutgreiing for utbygging av Fenja innenfor PL586
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-81/17 Innspel på høyring av Revidert forvaltningsplan for rovvilt region 6
Tilrådinga samrøystes vedteke med ei endringi pkt 3.
U-82/17 Tilsetting av ass. fylkesrådmann i Møre og Romsdal fylkeskommune - Ikkje offentleg: Offl. § 25 

Saker til behandling  tysdag 26.september
(vedtaka vert lagt ut fortløpande)

   
U-83/17 Søknad frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-84/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-85/17 Eigarskapsmelding for 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-86/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet Ikkje offentleg: Offl § 23 1. ledd
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-87/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget
Tilrådinga samrøystes vedteke med tillegg
U-88/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-89/17 Søknad om forskottering av Kvamkrysset i Molde kommune
Saka er trekt
U-90/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-91/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-92/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-93/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS
Tilrådinga samrøystes vedteke
U-94/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS
Tilrådinga samrøystes vedteke

Fullstendig innkalling med saksframlegg finn du på møteplan for politikk