Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 21. november

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 21. november

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018 er ei av sakene utvalet skal behandle.

Saknr.        Innhald 

U 114/17     Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 129/17     Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 -2023
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg.
U 115/17    Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018
Tilrådinga vedteken med to endringsforslag, eit forslag frå Jon Aasen (Ap) m/fl. og  eit forslag frå Charles Tøsse m/fl. 
U 116/17    Aksjekapital i The North West AS
Tilrådinga vedteken.
U 117/17    Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 118/17    Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS – eigaravtale
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 119/17    Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 120/17    Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 121/17    Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit nytt kulepunkt under strekpunkt 2..
U 122/17    Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass.
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 123/17    Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg.
U 124/17    Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 125/17    Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt"
Tilrådinga samrøystes vedteken.
U 126/17    Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Ikkje offentleg:
Offl §23 1. ledd X
U 127/17    Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå
politiske verv - suppleringsval
Tilrådinga samrøystes vedteken.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg