Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 20.. november

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 20.. november

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møte starta med ei orientering  om Åknes Tafjord Beredskap IKS, før det vert behandling av saker etter saklista.

Frå kl. 13.00 og ut dagen er det gruppemøte i dei ulike politiske partia.

Saksnr.                   Innhald 

U 105/17             Program for fylkestinget 11. - 13. desember 2017
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 106/17             K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 107/17             K351   Haram vgs BT1 - byggerekneskap
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 108/17             Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029
Tilrådinga samrøystes vedteken med eitt tilleggspunkt. 

U 109/17             Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av   vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og  naturmangfaldlova
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 110/17             Høyring - endring av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 111/17             Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til handlingsprogram 2018-2023 (2029)
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

U 112/17             Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 -2023
Saka er utsett til 21. november

U 113/17             Innspel til høyring om framtidig organisering av politiets særorgan
Tilrådinga vedteken. 

U 114/17             Uttale til Stortinget om namn på ny region som omfattar Sogn og Fjordane og Hordaland
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

RS 8/17 Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund kommunar - vedtak   - interkommunal plan for Romsdalsfjorden

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg