Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 12. juni

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 12. juni

I samband med fylkestinget er det eit ekstra møte i fylkesutvalet. Dekketilstand - fylkesveg i Møre og Romsdal, Investeringsprogram  for fylkesvegar 2018 -2027 og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saker til behandling: 

U 62/17 Yrkesopplæringsnemnda - suppleringsval - Saka går ut, då den vart  behandla direkte i fylkestinget
U 63/17 Dekketilstand   fylkesveg i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 64/17 Investeringsprogram   for fylkesvegar 2018 -2027 
Tilrådinga samrøystes vedteke
U 65/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021
Tilrådinga vedteke med tillegg
U 66/17 Liggekaier
Saka vert utsett 
U 67/17 Tiltak Linge ferjekai
Saka vert utsett 
   

sFullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.