Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 11. april

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 11. april

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017, tilskot til drift og investering av Skjergardsteneste i Møre og Romsdal og løyving av midlar til programering av Campus Kristiansund er mellom sakene utvalet skal behandle.      

Møte startar med ei orientering om søkjartal og tilbodsstruktur i den vidaregåande opplæringa v/fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Saker til behandling onsdag 11. april:

U-21/18         Oppstart, prosjekt Møre og Romsdal som region mot 2025   
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg.                    

U-22/18         Handlingsplan cruisestrategi for Vestlandsfylka 2018 - 2020
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-23/18         Nye transportvedtekter for buss, båt og ferje
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-24/18         Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017    
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-25/18         Endring av budsjett 2018  
Tilrådinga samrøystes vedteken                        
U-26/18         Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og investering  
Tilrådinga samrøystes vedteken        
U-27/18         Campus Kristiansund - programmering       
Tilrådinga samrøystes vedteken                             
U-28/18         Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune 
Tilrådinga vedteke med tillegg/endringar  
                                         
U-29/18         Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune  
Tilrådinga samrøystes vedteken                                          
U-30/18         Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta - etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion     
Tilrådinga vedteke med endring i pkt.2.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn de her