Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkestinget 26.-27.april

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkestinget 26.-27.april

Det to dagar lange møte i Fylkestinget har no starta opp. Årsrekneskap,  energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg og forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor er nokre av sakene som skal opp til behandling. 

Møtet starta med utdeling av prisen til Årets bedrift. Sjå eiga sak her:  

   
   

Saker til behandling: 

T 1/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 2/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 3/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
Det vart votert punktvis. Tilrådingane samrøystes vedteke
T 5/17 Endring av budsjett 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 6/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 7/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
Det vart lagt fram forslag om å stryke pkt. 4. Forslaget vart samrøystes vedteke. Tilrådinga samrøystes vedteke uten pkt. 4.
T 8/17 FylkesROS Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 9/17 ÅKP Blue Innovation Arena
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 10/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
T 11/17 Interpellasjon   frå Bjarne Kvalsvik (UVS) vedrørande Sande fastlandssamband
T 12/17 Interpellasjon   frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)vedrørende nedlegging av skoletilbod
T 13/17 Interpellasjon   frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) vedrørende vidareføring av skoletilbod ved   Kristiansund vg skole

Møteinnkalling med program og saksframlegg finn du her