Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i dei fire hovudutvala

Møte i dei fire hovudutvala

Neste veke er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Utdanningsutvalet 2015-2019

Du finn ei oversikt over alle dei politiske møta våre for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Regional- og næringsutvalet 23. og 24. oktober

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2017, nytt utdanningstilbod Ulstein vidaregåande skule - søknad om støtte, og høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2017, er nokre av sakene utvalet skal behandle. 

Tid: måndag 23. oktober kl. 10.30 (det politiske møtet tek til kl. 17.00). Tysdag 24. oktober kl. 09.00
Stad: Det politisk møtet tek til på Storfjord hotell (sjå fullstendig møteinnkalling og program for andre lokasjonar 

Orienteringar:
- Utvikling av hoppid.no ved rådgivar May Britt Roald/prosjektutviklar Malene Aaram
- Arbeidet med Marint kunnskapsgrunnlag ved fiskerirådgivar Lisbeth Nervik  

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.​

Kontaktpersonar:
Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 25 81 71 / 900 89 213

 

 

Samferdselsutvalet onsdag 25. oktober

Avvikling av trykte rutehefter og ståplassar skuleskyss skuleåret 2017/18, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. ​

Tid: Onsdag 25. oktober kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Orientering:
Trafikksikkerhetstiltak (fartsgrenser, gangfelt, fortau) v/Statens vegvesen

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar: 
Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 25 87 46 / 915 30 085

 

 

Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 25. oktober

Norges Musikkorps Forbund Nordvest - Prosjekt 2018 - Søknad om økonomisk støtte, Møremusikarordninga - endring av søknadsfristar frå 2018 og desentralisert ordning for lokale kulturbygg - retningslinjer og framtidig prioritering, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Tid: Onsdag 25. oktober kl. 10.30 
Stad: Alnes fyr og opplevelsessenter, Giske kommune 

Orienteringar:
- Orientering og omvisning ved Alnes fyr- og opplevelsessenter ved dagleg leiar Anniken Aakvik
- Orientering om utvalte kulturlandskap ved rådgivar Siv Aksdal, kulturavdelinga
- Fylkestannlegen orienterer om økonomiplan 2018-2021 ved fylkestannlege Anthony Valen

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar: 
Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 25 88 31 / 482 81 547

 

 

Utdanningsutvalet torsdag 26. oktober

Minoritetsspråklege flyktningar i Møre og Romsdal, rådgivingstenesta i skolen, og rapport om klage på standpunktkarakter skoleåret 2016-2017, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Torsdag 26. oktober, kl. 10.30
Stad: Rom 101, Fylkeshuset i Molde

Orienteringar:
- Orientering om formidling og om arbeidet til formidlingskoordinatorene 
- Orientering om arbeidet med skolebruksplanen
- Presentasjon av årsrapport elev- og lærlingombodet

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar:
Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 25 80 57 / 481 31 291