Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i dei fire hovudutvala måndag 13. november

Møte i dei fire hovudutvala måndag 13. november

er det møte i alle fire hovudutvala. Ei sak alle utvala skal behandle er Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018.

Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte.

   
   

Regional- og næringsutvalet 

Søknad om støtte til prosjektet Marine for Health (M4H), høyringsuttale om endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova, og tildeling av Miljøprisen 2017 er nokre av sakene utvalet skal behandle.

Tid: Måndag 13. november, kl. 13.00

Stad: Møterom 111, Fylkeshuset i Molde.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.​

Kontaktpersonar:
Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 25 81 71 / 900 89 213

Samferdselsutvalet 

Ruteendringsprosessen 2018, fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50), store tiltak for 2018, søknad om konsesjon for drift av hurtigbåtrute mellom Ålesund og Øye er mellom sakene utvalet skal behandle.

Tid: Måndag 13. november, kl. 13.00
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar: 
Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 25 87 46 / 915 30 085

Kultur- og folkehelseutvalet 

Fylkeskulturprisen 2017, kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS og søknad om midlar til prosjektet Storgatas ansikter er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Måndag 13. november, kl. 13.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset i Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar: 
Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 25 88 31 / 482 81 547

Utdanningsutvalet 

Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, Skolebruksplan 2018-2021 og tilskot til kjøp av eigen pc er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Måndag 13. november, kl. 13.00
Stad: Rom 101, Fylkeshuset i Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar:
Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 25 80 57 / 481 31 291