Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i dei fire hovudutvala i veke 23

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Marit Nerås Krogsæter Marit Nerås Krogsæter
Lektor
71 28 20 97 /
Mob. 918 32 844
Send e-post
Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post

Møte i dei fire hovudutvala i veke 23

 Denne veka er det møte i alle fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. Du finn ei oversikt over alle dei politiske møta våre for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Bilde frå eit tidlegare møte i utdanningsutvalet.

Regional- og næringsutvalet tysdag 6. juni

Fordeling av tilskot til gründermobilisering 2017, støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund 2017 og tilskot til nyskapande integreringsarbeid, er nokre av sakene utvalet skal behandle. 

Tid: Onsdag 7. juni kl. 10.30 (det politiske møtet tek til kl. 14.00)
Stad: Aure kommune (sjå fullstendig møteinnkalling for lokasjon)  

 • Kl 10.30 Besøk på Tjeldbergodden Industrianlegg. Orienteringer om Metanolfabrikken, LNG produksjon, forsøk med Hydrogenproduksjon og Bioparken (Tjeldbergodden rensefisk) v/ direktør Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Statoil, direktør Arve Goa, Bioparken og fagleg leiar Svein Martinsen, Tjeldbergodden rensefisk
 • kl 11.45 Lunsj på Tjeldbergodden
 • kl 12.30 Avreise og kort rundtur på Bioparken
 • kl 13.30 Orientering om Aure kommune v/ordfører Ingunn Oldervik Golmen og rådmann Martin Olav Folde
 • kl 14.00 Møte i regional– og næringsutvalet 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 

Kontaktpersonar:

 • Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
 • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 25 81 71 / 900 89 213  

Samferdselsutvalet onsdag 7. juni

Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027, dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal og tiltak for å betre trafikktryggleiken ved Moa Trafikkterminal, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 
Tid: Onsdag 7. juni, kl. 10.30
Stad: Scandic Kristiansund

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 
Kontaktpersonar: 

 • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
 • Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 25 87 46 / 915 30 085 

Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 7. juni

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017, etablering av idrettsstipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune, nye retningsliner for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal og tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi. Evaluering av 3-årig prosjekt, sak U-11/15, er sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Onsdag 7. juni kl. 10.30 
Stad: Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Orienteringar:

 • Forprosjektet Mat og reiseliv i Møre og Romsdal – grøn og blå sektor
 • Mogleg prosjekt Fotballfylket Møre og Romsdal
 • Møremusikarordninga 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 

Kontaktpersonar: 

 • Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
 • Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 25 88 31 / 482 81 547  

Utdanningsutvalet torsdag 8. juni

Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS), Pilotprosjekt vaksne flyktningar Sunndal vgs - Helse- og oppvekstfag (HO), I UNG - alternativ opplæring for ungdom som har slutta i vidaregåande opplæring og Budsjettendring, er sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Torsdag 8. juni, kl. 10.30 (det politiske møtet tek til kl. 12.00)
Stad: Fylkeshuset, Molde, møterom 700       

 • Kl 10.30 Oppmøte på Fannefjord videregående skole·         
 • Kl 10.30 – ca. kl. 12:00 Orientering, omvising og lunsj·         
 • Kl. 12.00 Møterom 700, Fylkeshuset, Molde (behandling av saker etter saklista) 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 

Kontaktpersonar:

 • Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
 • Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 25 80 57 / 481 31 291