Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i dei fire hovudutvala

Kontaktpersonar

Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 / Mob. 911 77 724
Send e-post
Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Marit Nerås Krogsæter Marit Nerås Krogsæter
Lektor
71 28 20 97 /
Mob. 918 32 844
Send e-post
Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post

Møte i dei fire hovudutvala

Denne veka er det møte dei fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. 

Samferdselsutvalet er eit av utvala som skal ha møte denne veka. 

Du finn ei oversikt over alle dei politiske møta våre for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Regional- og næringsutvalet tysdag 5. september

Fordeling av regionale utviklingsmidlar, etablering av soningssenter i Ålesund og Sunndal - vurdering av søknad og tettstadprosjekt i Langevåg, er nokre av sakene utvalet skal behandle. 

Tid: tysdag 5. september kl. 10.30 (det politiske møtet tek til kl. 14.00)
Stad: Krivi-Vev AS / Tingvoll Økopark (sjå fullstendig møteinnkalling for program)  

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.​

Kontaktpersonar:
Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 25 81 71 / 900 89 213


Samferdselsutvalet onsdag 6. september

Investeringsprogram for fylkesvegar, søknad om forskottering av Kvamkrysset i Molde kommune og Kjørsvikbugen fv. 680 og ferjedrift Åfarnes - Sølsnes, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Onsdag 6. sept. kl. 10.30
Stad: Rom 700, Fylkeshuset i Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar: 
Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 25 87 46 / 915 30 085 


Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 6. september

Søknad om sosialt entreprenørskap i skolen, spelemidlar til kulturbygg og  tildelling av tre ulike stipend og prisar, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Tid: Onsdag 6. september kl. 10.30 
Stad: Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her. 

Kontaktpersonar: 
Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseutvalet, mob. 918 32 844
Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 25 88 31 / 482 81 547  


Utdanningsutvalet torsdag 7. september

Byggerekneskap for Haram vgs, framlegg til nye vedtekter for NDLA (Norwegian Digital Learning Arena) og møteplan for 2018, er sakene som utvalet skal behandle.

Tid: Torsdag 7. september. juni, kl. 11.00 (det politiske møtet tek til kl. 13.00)
Stad: Herøy vidaraegåande skule

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.

Kontaktpersonar:
Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 25 80 57 / 481 31 291