Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 19. april

Kontaktpersonar

Marit Nerås Krogsæter Marit Nerås Krogsæter
Lektor
71 28 20 97 /
Mob. 918 32 844
Send e-post
Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 19. april

Fordeling av ulike tilskot til mellom anna friluftslivsaktivitet, fartøyvern, tiltak i statleg sikra friluftsområde og tiltak i verdsarvområdet er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Kultur og folkehelse

Program:
•Omvisning på Plassen ved teatersjef Thomas Bjørnager med fleire
•Orientering om film på Vestlandet ved Sigmund Elias Holm, Vestnorsk filmkommisjon
•Behandling av saker etter saklista

Tid: Onsdag 19.april kl. 10.30 -16.00
Stad: Molde, Plassen/Storyville (Gørvellplassen 1, 6413 Molde)

Lunsj kl 11.30 - 12.15

Saker til behandling
Saksnr   Innhald  
  KF 8/17     Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal  
  KF 9/17     Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020  
  KF 10/17     Tilskot   til tiltak i verdsarvområdet. Statsbudsjettet 2017, kap. 1429, post 79. Forslag til prioritering av innkomne søknader  
  KF 11/17     Tilskot til freda kulturminne i privat eige. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak  
  KF 12/17     Tilskot til fartøyvern 2017  
  KF 13/17     Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2017  
  KF 14/17     Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde, kapittel 1420, post   78 - 2017  
  KF 15/17     Kunstnarstipend - endring statuttar  
  KF 16/17     Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar  
  RS 4/17     Sunne kommuners nettverkssamling 8. - 9. mai 2017  
  RS 5/17     Innspill frå Møre og Romsdal fylkeskommune om utvikling av strukturen i de regionale   kompetansesentrene for musikk  
  RS 6/17     2017 - Turskiltprosjektet, midler til skilting og merking av turstier  
  RS 7/17     Årsmelding 2016 - Eldrerådet  
  RS 8/17     Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma  
  RS 9/17     Detaljbudsjett 2017 - Kultur- og folkehelseutvalet  
        Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.