Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte 26. februar

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte 26. februar

Statleg sikring av friluftsområde 2018 (tilråding), regional delplan for klima og energi og dei tre handlingsprogramma knytt til Fylkesplanen er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle. 

Fylkesutvalet: Iver Nordseth (V), Frank Sve (FrP), Kristin Sørgeim (Sp), Margareth Hoff Berg (FrP), Tove-Lise Torve (Ap), Gunn B. Gjerde (V), Jon Aasen (Ap), Knut Støbakk (KrF), Mette belden (uavh.), Torgeir Dahl (H), Eva V. Aurdal (Ap), Charles Tøsse (H) og Per Vidar Kjølmoen (Ap). 

   
   

Tid: måndag 26. februar kl. 10.30 - 15.30

Stad: møterom 700, fylkeshuset i Molde

 

Saker til behandling:

U-7/18 Oppstart av prosjektet "Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020"
U-8/18 Statleg sikring av friluftsområde 2018 - Tilråding
U-9/18 Innføring av EU sin tredje energimarkedspakke i EØS - Uttale
U-10/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal
U-11/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018
U-12/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
U-13/18 Handlingsprogram kultur 2018
U-14/18 Handlingsprogram samferdsel 2018
U-15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyslar og innføring av differensierte byggegrenser
U-16/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her