Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkestinget har møte 17.-18. juni i Ålesund

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkestinget har møte 17.-18. juni i Ålesund

Fylkestinget startar med utdeling av fylkesprisen Årets bedrift, og deretter held fylkesordføraren Jon Aasen sin årlege tale. Behandlinga av politiske saker begynner kl. 16. 

 

Fylkestinget blir streama. Du kan følge den politiske debatten direkte på: mrfylke.no/streaming

Saksnr Innhald (status i den politiske behandlinga vert lagt ut fortløpande)

T 19/19     Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 20/19     ​Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K753 Kristiansund vgs - Erstatningslokaler bygg 09
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 21/19     ​Statusmelding - Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 22/19     Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 - Oppfølging av musea
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 23/19     Svorka Energi AS - ny organisasjonsform
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 24/19     ​Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 25/19     ​Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023
Tilrådinga samrøystes vedteken. 

T 26/19     ​Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar
Tilrådinga samrøystes vedteken med to endringar innarbeidd i vedtaket

T 27/19     AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
Saka vart utsett 

T 28/19     ​Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 29/19     Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023
Tilrådinga vedteken med to endringar, pkt. 2 og pkt. 5 a)

T 30/19     ​Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga vedteken med tillegg

T 31/19     Økonomirapportering per 1. tertial 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 32/19     Bypakke Ålesund 
Tilrådinga vedteken

T 33/19     Revidering av økonomiplan 2019 - 2022
Tilrådinga samrøystes vedteken med tillegg

T 34/19     ​Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020- 2023
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 35/19     Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om Jensholmbrua

T 36/19     ​Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om fartøybytte på ferjestrekning

T 37/19    ​ Interpellasjon frå Victoria Smenes om tilbod til alle elevar om å delta på skulegudsteneste

T 38/19 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 39/19 Helseinnovasjonssenteret - aksjeteikning
Tilrådinga samrøystes vedteken

 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her.