Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesting i Ålesund 23. og 24. april

Den to dagar lange fylkestingsamlinga har no starta opp. Tilskot til drift og investering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta med etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion og Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017er mellom sakene som fylkestinget skal behandle. 

Tingsamlinga startar  kl. 13.00 med utdeling av fylkesprisen Årets Bedrift 2017 til Volda Maskin.
Frå kl. 13.00 på tysdag er det temadag næringsliv.

Du kan følge prisutdelinga og debatten live på mrfylke.no/streaming

Saker til behandling 

Saksnr  Innhald

T 1/18   Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 2/18   Hanne Hægh Ryste - fritak frå verv – suppleringsval
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 3/18   Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2017
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 4/18   Selskapsgjennomgang SK 2/2017: Varde AS
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 5/18   Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2017
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 6/18   Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg, oversendingsforslag frå Viggo Jordahl (SV)
T 7/18   Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 8/18   Endring av budsjett 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 9/18   Skjergardsteneste i Møre og Romsdal - tilskot til drift og   investering
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tilleggspkt.
T 10/18 Campus Kristiansund – programmering
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 11/18 Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga vedteken
T 12/18 Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre   og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 13/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta -   etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion
Tilrådinga vedteke med nytt pkt.3.
T 14/18 Vurdering av trafikkforholdene på fv. 259 Eide-Høgset - svar på bestilling frå fylkestinget
Tilrådinga samrøystes vedteken
T 15/18 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av   differensierte byggegrenser
Det vart samrøystes vedteke at saka skal utsetjast
T 16/18 E39 Lønset - Hjelset - lokalpolitisk vedtak om finansiering
Tilrådinga vedteken
T 17/18 Interpellasjon frå Tove-Lise Torve (AP) om styrking av   innsatsen for fagopplæring
T 18/18 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik (UVS) om reguleringsplan for Nerlandsøybrua
T 19/18 Spørsmål frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) til fylkesordføraren om grøne ferger i verdsarvområdet
T 20/18 Spørsmål frå Ingunn Karijord (KRF) til fylkesordføraren om matsvinn i fylkessektoren

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg