Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesting 16. – 17. oktober

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesting 16. – 17. oktober

Fylkestinget er no samla i Ålesund til eit to dagar langt møte. Tingsamlinga startar med utdeling av to prisar: trafikktryggingsprisen og likestillingsprisen. Økonomirapportering per 2. tertial, Eigarskapsmelding for 2016 og regional delplan for museum er mellom sakene fylkestinget skal behandle.

Etter prisutdelinga vert det gruppemøte, før ein startar opp behandling av saker etter saklista kl. 16.00.
Du kan følge fylkestinget direkte på: www.mrfylke.no/streaming

Saker til behandling: 

Saksnr Innhold Uoff
     
T 37/17 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med   heimel i § 13 i kommunelova
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 38/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 1/2017: Fylkesveg -   drift og vedlikehald
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 39/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 2/2017: Den kulturelle   skolesekken (DKS)
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 40/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring   av lærarar og bruken av overtid i vgs
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 41/17 Eigarskapskontroll   - Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 42/17 Søknad   frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 43/17 Søknad   frå Knut Flølo om permisjon frå politiske verv
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 44/17 Søknad   frå Jan Steinar Engeli Johansen om fritak frå politiske verv
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 45/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 46/17 Eigarskapsmelding for 2016
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 47/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn   av vedtak i samferdselsutvalet
Tilrådinga samrøystes vedteke
X
T 48/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 -   oppfølging av vedtak i fylkestinget
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 49/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 50/17 Framlegg   til nye vedtekter for NDLA
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 51/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020
Tilrådinga samrøystes vedteke
 
T 52/17 Vedtak   av Regional delplan for museum 2017-2026
Tilrådinga vart vedteke
 
T 53/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS
Tilrådinga vart samrøystes vedteke
 
T 54/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS
Tilrådinga vart samrøystes vedteke
 
     

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.