Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesting 11. – 13. desember

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesting 11. – 13. desember

Årets siste tingsamling har no starta opp. Økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018, kjøp av aksjar i Spjelkavik Arena AS, kjøp av aksjar i The North West AS  er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Tysdag 12. desember kl. 13.00 vil fylkesordførar Jon Aasen dele ut Fylkeskulturprisen 2017 til Margaret Alice Rensvik og Miljøprisen 2017 til Plastfritt Giske.

Følg fylkestinget direkte på: mrfylke.no/streaming.

Saker til behandling:

Saksnr  Innhold 

T 55/17  Norsk digital læringsarena (NDLA) - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport    
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 56/17  Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen    
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 57/17  Forvaltningsrevisjonsrapport FR 5/2017: Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar   
Tilrådinga samrøystes vedteken 

T 58/17  Selskapsgjennomgang SK 1/2017: Vegamot AS    
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 59/17  Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K35 Haram vgs. BT1
Tilrådinga samrøystes vedteken    

T 60/17  Val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018    
Tilrådinga vedteken med ei endring

T 61/17  Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv - suppleringsval    
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 62/17  Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme   
Tilrådinga samrøystes vedteken 

T 63/17  Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
Vedteke med tillegg/endringar

T 64/17  Aksjekapital i The North West AS    
Tilrådinga samrøystes vedteken

T 65/17  Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) – Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018  
Tilrådinga samrøystes vedteken  

T 66/17  Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN) - utmelding av Møre og Romsdal fylkeskommune med verknad frå 1. januar 2019 (saka skal behandlast i   fylkesutvalet 12.12.2017)
Tilrådinga samrøystes vedteken    

T 67/17  Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet  
Tilrådinga samrøystes vedteken  

T 68/17  Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS  
Tilrådinga samrøystes vedteken  

T 69/17  Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg   

T 70/17  Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåandenopplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5   skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon   av skoleplass.
Tilrådinga samrøystes vedteken    

T 71/17  Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule   
Tilrådinga samrøystes vedteken  

T 72/17  Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS  
Tilrådinga samrøystes vedteken  

T 73/17  Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt"
Tilrådinga samrøystes vedteken    

T 74/17  Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Ikkje offentleg: Offl §23 1. ledd X 

T 75/17  Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal 
Tilrådinga samrøystes vedteken     

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg