Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Handbok folkevalde > Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Forvaltningslovens og kommunelovens regler om inhabilitet skal bidra til at forvaltningens avgjørelser treffes på objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en ny veileder om inhabilitetsreglene som gjelder for kommunesektoren.

Departementet gir i veilederen en særlig omtale av de nye skjerpete reglene om inhabilitet for offentlige tjenestemenn og folkevalgte som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper. Disse endringene trer i kraft 1. november i år. Lovendringen er en del av regjeringens satsing på etikk i kommunesektoren. Ordførere og andre folkevalgte, og rådmenn og andre ansatte i kommunene som også er styremedlem eller lignende i et offentlig eid selskap, vil nå bli inhabile når kommunen skal behandle saker der selskapet er part. Det er viktig at folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner er oppmerksomme på de nye inhabilitetsreglene og hvilke konsekvenser de kan få.