Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Framlegg

For fylkesting og fylkesutval:

Framlegg kan berre fremmast av møtande medlemer og varamedlemer, dersom ikkje særlege lovføresegner gjev andre rett til å gjere framlegg.

Framlegget skal vere skriftleg på nynorsk og sendast på e-post til politikk@mrfylke.no.  Framlegget kan vere munnleg dersom det går ut på at nokon skal veljast eller tilsetjast, eller at saka som er under førehaving skal utsetjast, sendast attende til fylkesutvalet eller anna fylkeskommunalt organ, eller dersom det går ut på at eit framlegg ikkje skal vedtakast.

Møteleiaren refererer framlegget.

Andre råd og utvalg:

Framlegget skal vere skriftleg nynorsk og sendast på e-post til politikk@mrfylke.no. Møteleiaren refererer framlegget.

Det er ønskeleg at framlegg sendast på førehand.