Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Forfall

Ein medlem eller innkalla varamedlem som av lovleg grunn ikkje kan møte, skal i god tid melde frå og gje opplysning om forfallsgrunnen.

Forfall til fylkestinget

Fylkestinget sine medlemer og varamedlemer som blir innkalla plikter å møte med mindre dei har gyldig forfall, jfr. Kommunelova § 40 nr. 1. Ein medlem eller innkalla varamedlem som av lovleg grunn ikkje kan møte i fylkestinget, skal i god tid skriftleg melde frå til fylkesordføraren, og gje opplysning om forfallsgrunnen.

Forfallmeldingar skal sendast kari.lilleng@mrfylke.no

Forfall til fylkesutvalet

Forfall til fylkesutvalet meldast muntleg eller skriftleg til  robert.lovik@mrfylke.no eller pr. tlf. 71 28 01 59.

Forfall til andre råd og utval

Forfall til andre råd og utval meldast til utvalgssekretær. Kontaktpersonar til utval finn du her: http://mrfylke.no/Politikk/Utvalsekretaerer