Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Personalseksjon

Personalseksjonen har sju medarbeidarar og følger på vegne av fylkesrådmannen opp den overordna personal- og arbeidsgjevarfunksjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune. Personalseksjonen er tilknytt administrasjonsavdelinga.

Seksjonen sin primæroppgåve er å gje støtte til leiarane på driftseiningsnivå innafor heile personal- og arbeidsgjevarområdet. Dette medfører både rettleiingsteneste, oppfølging av enkelte personaladministrative driftsoppgåver, kontakt med organisasjonane, systemutvikling, organisasjons- og kompetanseutvikling, strategisk plan- og prosjektarbeid m.m.

Om du ønskjer nærare informasjon om aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet gå inn under fanen "Arbeidsgivar-HR".

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post