Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune håndterer ein omsetning på 5,5 mrd. kroner, eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd og 2500 fast tilsette. Det er fordelt på samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygninger, organisasjon og utdanning. Vi held til i sentraladministrasjonen i Molde der vi tek hand om dei sentrale økonomiske driftsfunksjonane, m.a. budsjett, rekneskap, løn, låne- og finansforvaltning.  
   

Økonomiseksjonen har 12 tilsette.

Kontaktpersonar

Willy Sægrov Willy Sægrov
Økonomisjef
71 28 01 94
Send e-post