Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

IT-seksjonen

IT-seksjonen

IT-seksjonen har ansvar for drift av dei sentrale IT-tenestene i fylket, og drift av fylksenettet. Fylkesnettet omfattar forutan sentraladministrasjonen administrasjonsnetta og elevnetta ved 25 vidaregåande  skolar og alle IT-tenestene ved 39 tannklinikkar.  IT-seksjonen driftar no til saman nær 150 ulike tenester.

Fylkeskommunen har sett i gong fleire nybrottsprosjket, der fleire har fått støtte frå Fornyingdepartementet.

årshjul it

 

Møre og Romsdal fylkeskommune sin IKT-visjon:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere leiande når det gjeld å
utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale
tenesteproduksjonen.  Grunnlaget skal baserast på tenesteorientert internettteknologi, opne standardar og
fri programvare


Leverandørstyring, innovasjon og endring

Når man jobber med åpne, alternative arkitekturer har vi registrert en del muligheter som aldri blir tatt i bruk. Kan grunnen til dette være at ikke alle nyvinninger gavner IT-leverandørene?

Les meir

To strategier

I Computerworld Norge 9. oktober 2009 blir det kjørt en sammenligning av IT-strategien i Møre og Romsdal fylke og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir

Riv siloene – gjenbruk felleskomponenter!

For vel fem år siden lanserte daværende moderniserings-minister Morten Meyer dokumentet "eNorge - det digitale spranget". Her ble den digitale informasjonen i offentlig forvaltning sammenlignet med «siloer». Målet for 2009 var å rive ned disse siloveggene, slik at informasjon kunne gjenbrukes på tvers av statlige kontor og forvaltningsnivåer.

Les meir

Trenger vi tunge sak/arkivsystem etter Noark 5?

De nåværende sak/arkiv-systemene kan erstattes av en langt åpnere arkitektur, som gjør integrasjon langt enklere, og som tilpasses arbeidsprosessene og som gjør det mulig å arkivere informasjon og dokumentasjon der den oppstår. Sannsynligvis vil kostnadene kunne reduseres vesentlig i forhold til dagens utgiftsnivå rundt de eksisterende sak/arkivsystemene.

Les meir

Kontaktpersonar

Dagfinn Grønvik Dagfinn Grønvik
IT-sjef
71 28 01 49 /
Mob. 959 25 924
Send e-post