Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Organisasjon > Organisasjon > Fylkesrådmannen si leiargruppe

Fylkesrådmannen si leiargruppe

Bilde av fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik
Gunn Randi Seime
Fylkesrådmann
Ottar Brage Guttelvik
Tlf: 71 28 01 63
Mobil: 901 08 512
Send e-post
Assisterande fylkesrådmann
Gunn Randi Seime
Tlf. 71 28 01 85
Mobil: 408 69 713
Send e-post
   
   
Avdelingssjefar i sentraladminiastrasjonen
 
Bilde av organisasjonssjef Nils-Gunnar Solli
Gudmund Lode
Organisasjonssjef
Nils-Gunnar Solli
Tlf: 71 28 01 60
Mobil: 913 28 067
Send e-post
Juridisk sjef
Gudmund Lode   
Tlf: 71 28 02 90
Mobil: 915 59 953
Send e-post
   
   
Bilde av fylkesplansjef Ole Helge Haugen
Bilde av fylkesutdanningssjef Erik Brekken
Fylkesplansjef
Ole Helge Haugen
Tlf: 71 28 02 44
Mobil: 996 28 055
Send e-post
Fylkesutdanningssjef
Erik Brekken
Tlf: 71 28 03 70
Mobil: 481 31 291
Send e-post
   
   
Bilde av samfersselssjef Arild Fuglseth
Bilde av fylkeskultrusjef Heidi-Iren wedlog Olsen
Samferdselssjef
Arild Fuglseth
Tlf: 71 28 02 67
Mobil: 915 30 085
Send e-post
Fylkeskultursjef
Heidi-Iren Wedlog Olsen
Tlf: 71 28 03 38
Mobil: 482 81 547
Send e-post
   
   
Bilde av regional- og næringssjef Bergljot Landstad
Bilde av fylkestannlegen Anthony Valen
Regional- og næringssjef
Bergljot Landstad
Tlf: 71 28 02 13
Mobil: 900 89 213
Send e-post
Fylkestannlege
Anthony Normann Valen
Tlf: 71 28 02 01
Mobil: 902 55 922
Send e-post
   
Per Olaf Brækkan.jpg
 
Bygg og eigedomsjef
Per Olaf Brækkan
Tlf. 71 28 02 27
Mobil: 92 08 23 68
Send e-post
 
   
Andre som møter fast  
Bilde av informasjonssjef Inger Johanne Moene
Portrettbilde av Robert Løvik
Kommunikassjonssjef
Inger Johanne Moene
Tlf: 71 28 01 82
Mobil: 472 84 003
Send e-post
Seksjonsleiar administrativ seksjon
Robert Løvik
Tlf: 71 28 01 59
Mobil: 993 33 483
Send e-post
   
I samband med prosjektet
"Omstilling av organisasjonen
Møre og Romsdal fylkeskommune mot 2020"
møter også desse fast i leiargruppa: 
 
   
Prosjektsjef omstilling 2020
Dag Lervik
Tlf. 71 28 01 75 / 951 73 038
Send e-post 
Prosjektfagleiar
Rune Solenes Opstad
Tlf. 71 28 03 81
Send e-post 
   
Økonomisjef
Willy Sægrov
Tlf. 71 28 01 94
send e-post