Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilsette personalseksjonen

Her finn du oversikt over alle tilsette i persjonalseksjonen. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte.

Personalseksjonen
Marianne Bye
Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Berit Dahl
Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Kari Gagnat
Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 995 31 235
Martin Hauge
Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 957 43 270
Arbeidsoppgåver:
HMS kvalitetsstyring kvalitetssystem RiskManager forbedrings- og avvikssystem lønsstatistikk ez-publish hsamu hovudsamarbeidsutvalet
Preben Geir Irvung
Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 482 05 539
Iver Kåre Mjelve
Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 976 92 994
Richard David Anthony Muller
Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Arbeidsoppgåver:
Generell rådgjeving/saksbehandling på personal-, organisasjon og arbeidsgivarområdet. Arbeid med HMS, arbeidsmiljø, sjukefråvær, leiarutvikling, samt krevjande personalsaker og konflikthandtering.
Kristin Ålmo
Kristin Ålmo
Prosjektleiar/rådgivar
992 59 198
Arbeidsoppgåver:
Gevinstarbeid, digitalisering, prosjektarbeid, prosessleiing, tenesteutvikling.