Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidsgivar - HR

Arbeidsgivar - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.

For å få fullstendig tilgang til alle ressursane under "Arbeidsgivar - HR" kan du gå inn på vårt Intranett, som også er opent for eksterne brukarar, klikk her:

https://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR

Under venstremenyen finn du utvalt informasjon om det å "Jobbe hos oss" (ledige stillingar m.m.) og vår "Arbeidsgivarpolitikk"


Ein tydeleg medspelar i ti år

I år er det ti år sidan Kom trainee vart oppretta. Ordninga har vore ein suksess frå dag ein, og  fylkeskommunen har vore med heilt sidan starten i 2006.

Les meir

Kommunikasjon og lærande møte – AGP 2015

Den 10. og 11. mars var vel 300 leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen samla til den årlege AGP-konferansen. Årets samling hadde fokus på utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar

Torsdag 18. september 2014  var det introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Over 100 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Onsdag 17. september var over 100 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Rica Seilet i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune, seier personalsjef Dag Lervik.

Les meir

Skal bli ein enno betre arbeidsgivar

Møre og Romsdal er den einaste fylkeskommunen med i eit nasjonalt KS-prosjekt. Målet er å bli betre til å vise fram kva kvalitetar vi har som arbeidsplass.

Les meir

- Lærerikt med introduksjonsdag

 - Det var bra for oss nybegynnarar å få eit innblikk i og ein oversikt over organisasjonen. Slik oppsummerer dei nye lærarane ved Sunndal vgs; Monica Holten og Ingunn Forseth Haugen utbyttet av introduksjonsdagen for nytilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010

Den 17. og 18. november 2010 var 262 deltakarar frå målgruppa leiarar, tillitsvalte og verneombod samla til arbeidsgivarpolitikk-konferanse på Rica Parken hotell i Ålesund. Begge dagane starta med flotte kulturinnslag frå elevar ved musikk, dans og drama på Fagerlia vgs.

Les meir

Lærerikt å vere trainee i fylkeskommunen

Nina Skaugvoll (t.v.) og Signe Sefland har denne vinteren vore traineear i Møre og Romsdal fylkeskommune. - Kjekt å jobbe i eit system med så mykje høg og variert kompetanse; vi har lært utruleg mykje, seier dei to.

Les meir

120 nye medarbeidarar på introduksjonsdag

13. september var i overkant av 120 nye medarbeidarar samla til felles introduksjonsdag. I tillegg var 14 nye leiarar  samla den 14. september til introduksjonsdag der leiarrolla stod i sentrum.

Les meir

Spennande modell i tilsettingsprosess utprøvd

Romsdal vgs. gjennomførte sist veke gruppeintervju og prosjektoppgåver med 21 kandidatar i samband med tilsetting av ledige lærarstillingar ved skolen. – Vår erfaring er at dette var ein spennande og effektiv måte å bli kjent med aktuelle kandidatar til dei ledige stillingane hos oss, seier rektor Ivar Rød. Han er veldig fornøgd med denne modellen for gjennomføring av intervju og tilsettingar. Les meir om modellen og erfaringane frå gruppeintervjua på skolen si eiga nettside her.  

Les meir

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post